img

jpg System kapilarny-mikroprobówki IMPROMINI™

Używany jest głównie do pobierania, przechowywania, wstępnej obróbki oraz transportu próbek krwi kapilarnej. Probówki są odpowiednie dla noworodków, niemowląt, pacjentów z OIOM oraz innych pacjentów, którzy nie są w stanie dostarczyć próbki krwi żylnej (np. z poparzeniami). Probówki nadają się również do pobrania małej ilości próbki krwi żylnej (zazwyczaj mniej niż 1ml). Probówki wykonane są z praktycznie niełamliwego, wysoko przezroczystego polipropylenu.

♦ Dostępne mikroprobówki z kapilarą o pojemności 0,2ml, 10x45mm, biochemiczne z wykrzepiaczem, z żelem separującym i wykrzepiaczem, z EDTA K2 i K3, Heparyną Litową i Sodową, z Fluorkiem Sodu i EDTA.K2
♦ Dostępne mikroprobówki z kołnierzem (lejkiem) o pojemności 0,5 i 1ml, 10x45mm, biochemiczne z wykrzepiaczem, z żelem separującym i wykrzepiaczem, z EDTA K2 i K3, Heparyną Litową i Sodową, z Fluorkiem Sodu i EDTA K2.

Instrukcja Użycia kapilarnego systemu pobierania krwi:

1. Wybierz miejsce nakłucia, po czym dokładnie oczyść je medycznym alkoholem. Dokonaj nakłucia właściwym lancetem, wytrzyj pierwszą kroplę krwi, jaka pojawi się, używając sterylnego wacika z gazy lub bawełny.
2. Delikatnie naciśnij kciukiem miejsce pod nakłuciem, rozluźnij nacisk, kiedy pojawi się kropla krwi. Dotknij pojawiającą się kroplę krwi specjalnym do tej czynności zakończeniem probówki IMPROMINI™, pozwalając tym samym na swobodny przepływ kropel na dno probówki. Nacisk powtarzaj z przerwami, przy czym unikaj dotykania, naciskania probówką powierzchni skóry w celu pobierania krwi.
3. Pobierz wymaganą ilość krwi, zakręć z powrotem korek oznaczony odpowiednim do danego badania kolorem, następnie obróć probówkę kilkakrotnie, jak zalecane jest w instrukcji. Wymieszaj dokładnie próbkę krwi i środek znajdujący się w środku probówki.
4. Jeśli wymagane jest więcej niż jedna próbka krwi do badań, kontynuuj czynność wg zalecanej kolejności pobierania, użycia probówek.
5. Oznacz jasno, podpisz etykietę probówki, następnie przekaż do badań wg wyznaczonego na to czasu.

schemat

Uwagi

• Bezpośrednie naciskanie miejsca nakłucia prowadzi do hemolizy i wpływa niekorzystnie na dokładność uzyskanych wyników testów.
• Pobieranie krwi do badań trwające dłużej niż 2 minuty, często skutkuje gorszą jakością pobranej w ten sposób próbki i wyższym odsetkiem powstania mikro skrzepów w probówkach z dodatkami.
• Próbki pobrane do probówek EDTA, w celu przeprowadzenia testów hematologicznych, muszą być przebadane w ciągu 4 godzin od momentu ich pobrania.
• Probówki do surowicy muszą mieć przynajmniej 30 minut na zakończenie procesu wykrzepiania.
• Niewystarczająca ilość pobranego materiału krwi skutkować może niewłaściwym stosunkiem krwi do środka, leku i tym samym złymi wynikami przeprowadzonych testów.
• Delikatnie mieszaj pobrany materiał krwi ze środkiem poprzez obracanie probówki, nie wstrząsaj.


kontakt
sklep