img

Probówki do badania krwi pełnej z EDTA używane w hematologii

jpg Probówki IMPROVACUTER® z EDTA

Stosowane do uzyskiwania próbki krwi pełnej lub osocza z EDTA. Wewnętrzne ścianki probówki są pokryte EDTA.K2 lub EDTA.K3. Probówki są również dostępne z roztworem cieczy EDTA. EDTA wiąże jony wapnia zatrzymując kaskadę krzepnięcia. Probówki IMPROVACUTER® EDTA mogą być używane bezpośrednio w analizatorach bez konieczności ich otwierania. Rozmaz krwi powinien być wykonany w ciągu 3 godzin od pobrania. Probówki IMPROVACUTER® EDTA używane są do badań laboratoryjnych krwi pełnej. Probówki IMPROVACUTER® EDTA.K2 i EDTA.K3 mogą być używane w badaniach rutynowych immunohematologii takich jak: grupy krwi, oznaczenia Rh czy badania przeciwciał oraz markery wirusowe w badaniach laboratoryjnych. Probówki IMPROVACUTER® EDTA.K2 i EDTA.K3 używane są również w badaniach osocza w diagnostyce molekularnej.

• Środek przeciwkrzepliwy: EDTA.K2, EDTA.K3
• Koncentracja środka przeciwkrzepliwego: 2.0mg bezwodnego EDTA na 1ml krwi
• Stan środka przeciwkrzepliwego: ciecz lub proszek

jpg Probówki IMPROVACUTER® z Cytrynianem Sodu

Stosowane do uzyskiwania próbki krwi pełnej do oznaczenia OB (szybkości opadu krwinek czerwonych). Sposób badania opadu odnosi się do metody Westergren-a. Probówki zawierają roztwór buforowy cytrynianu sodowego o stężeniu 0,129mol/L (3,8%) lub 0,109mlo/L (3,2%). Wybór stężenia zależy od procedur laboratorium. Stosunek cytrynianu do pobranej krwi to 1:4.
W ofercie różne rozmiary i pojemności probówek w zależności od metody badawczej.

• Rozmiary probówek w mm: ϕ 13x75, ϕ 9x120, ϕ 8x120
• Pojemności probówek w ml: 1.28, 1.6, 2,4
• Probówki do oznaczania OB metodą manualną, do stojaka ESR oraz metodą automatyczną
• Specyfikacja automatu do badania OB w zakładce
Do metody liniowej wraz z probówkami 13x75mm o pojemności 1,6ml oferujemy pipety do metody liniowej.


jpg W ofercie stojak do badania OB metodą logarytmiczną do probówek IMPROVACUTER® z Cytrynianem Sodu w stosunku 1:4 IMPROVACUTER® Zamknięty system badania opadu jest dogodny, szybki i bezpieczny.

Stojak do badania opadu wykonany z plastikowej ramy wraz z podziałką- skalą podającą wartości opadu erytrocytów w krwi oraz płytą główną wykonaną ze stali nierdzewnej. Przeznaczona do badań opadu krwi różnej płci i wieku, z wyższym współczynnikiem pokrewieństwa w porównaniu z metodą Westergren-a.
Stojak szybkiego wykrywania, jest zaprojektowany, aby pasował do probówek do badania opadu (specyfikacja: 1.6ml/ 9X120mm) w testach badania opadu erytrocytów we krwi, które jest badaniem nieswoistym. Odczyt już po 30 minutach, odpowiadający 60 minutowemu badaniu metodą Westergren-a.
Bezpieczny, miarodajny, łatwy do odczytu dzięki przejrzystej podziałce.

Oraz maszyna do automatycznego badania jpg
(opis produktu w zakładce: Instrumenty diagnostyczne i medyczne/badanie OB) >


kontakt
sklep