img

jpg Probówki IMPROVACUTER® z Fluorkiem sodu do badania glukozy.

Dostępne są z różnymi dodatkami. Każda probówka zawiera stabilizator i środek przeciwkrzepliwy, Fluorek Sodu i Szczawian Potasu lub Fluorek Sodu i Wersenian Sodu(EDTA). Probówki te nadają się do pobierania krwi, zapobiegając krzepnięciu, w celu mierzenia poziomu cukru we krwi, mleczanu, tolerancji na glukozę, elektroforezy czerwonych krwinek, zasado-odporności hemoglobin, testu hemolizy (rozpad krwinek) glukozy.

• Zalecana szybkość wirówki: patrz instrukcja wirowania
• Okres przechowywania próbki: 72 godziny w normalnej temperaturze (wartość glukozy we krwi)
• Koncentracja dodatków: dla NaF/Szczawian potasu, koncentracja w przedziale od 1 do 3 mg monohydratu szczawianu potasu (0,003934 mol/l) i od 2mg do 4mg Fluorku Sodu (0,0476 mol/l do 0,0952 mol/l) na ml krwi; dla NaF/EDTA, koncentracja zawiera się w przedziale od 1,2mg do 2mg EDTA i od 2mg do 4mg Fluorku na każdy ml krwi
• Stan środka: dwufazowy lub proszek

jpg Probówki IMPROVACUTER® z Cytrynianem Sodu 1:9

Zawierają buforowany roztwór cytrynianu sodowego o stężeniu 0,129mol/L (3,8%) lub 0,109mlo/L (3,2%) jako środka przeciwkrzepliwego. Wybór stężenia zależy od procedur laboratorium. Stosunek cytrynianu do pobranej krwi to 1:9.

• Występujące najczęściej pojemności probówek: 1.8ml, 2.7ml, 3.6ml, 4.5ml

Probówki z żelem separującym i cytrynianem sodu 3,2% lub ACD

Służą do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego PRP.

• Poj. 8ml, rozmiar 16x100mm, zalecane wirowanie 3500-4000obr/min przez 5 minut
Zalecamy użycie wirówek laboratoryjnych dostępnych na stronie
jpg Probówki IMPROVACUTER® z Heparyną

Probówki te są stosowane do uzyskiwania próbki osocza. Wnętrze probówki - ścianki są pokryte heparyną litową lub heparyną sodową, aby powstrzymać krzepnięcie. Środek przeciwkrzepliwy heparyna aktywuje antytrombiny, blokuje kaskadę krzepnięcia dzięki czemu otrzymujemy krew pełną/osocze do badania zamiast skrzepu krwi i skrzepu surowicy.

Probówki IMPROVACUTER® z heparyną używane są w oznaczeniach osocza w rutynowych badaniach laboratoryjnych. Oznaczenie litu nie powinno być wykonywane w probówce z IMPROVACUTER® z heparyną litową. Oznaczenie sodu nie powinno być wykonywane w probówkach IMPROVACUTER® z heparyną sodową.

• Używany środek przeciwkrzepliwy: Heparyna litowa, Heparyna sodowa
• Koncentracja Heparyny: 12-30IU
• Stan środka przeciwkrzepliwego: napylona warstwa (przeźroczysta błona), wyschnięta
• Zalecana szybkość wirówki: patrz instrukcja wirowania

jpg Probówki IMPROVACUTER® do osocza z heparyną litową i żelem

stanowiącym barierę na dnie probówki, którego gęstość powoduje, że w czasie odwirowywania przesuwa się on oddzielając osocze od komórek. Osocze może być pobierana bezpośrednio z probówki, bez potrzeby przenoszenia jej do innego pojemnika.
Wykorzystywana do otrzymywania osocza bogatopłytkowego PRP.

• Pojemność probówki 8,5ml, rozmiar 16x100mm

jpg Probówki IMPROVACUTER® Żel i EDTA.K2

używane do badań osocza w diagnostyce molekularnej i ilościowych wirusologii.

• Zalecana szybkość wirówki: patrz instrukcja wirowania


kontakt
sklep