img

jpg Probówki biochemiczne z aktywatorem krzepnięcia

Używane do pobierania krwi do testów biochemicznych, wewnątrz na ściankach probówki powleczone są silikonem oraz mikroskopijnymi drobinkami krzemionki w celu przyśpieszenia krzepnięcia. Powłoka z cząsteczek w kolorze białym lub brązowawym na wewnętrznych ściankach aktywuje proces krzepnięcia zaraz po wymieszaniu pobranego materiału w probówce. Patrz instrukcja mieszania probówek po pobraniu krwi. Zaletą tego produktu jest możliwość użycia w szerokim zakresie temperatur, szybkie wykrzepianie, spełnia wymagania dla szybkich badań klinicznych i pogotowia.

• Zalecana szybkość wirówki: patrz instrukcja wirowania
• Czas krzepnięcia: mniej niż 10min, jeśli nie występują zaburzenia krzepnięcia krwi
• Fizyczne i chemiczne właściwości wykrzepiacza: obojętny, nierozpuszczalny w wodzie ani w organicznych rozpuszczal -
nikach, nie wymienia substancji z komórkami krwi, stabilny w stosunku do enzymów i komórek krwi, brak reakcji cieplnej.

jpg Probówki z żelem separującym i aktywatorem krzepnięcia

Aktywator krzepnięcia rozpylony na wewnętrznych ściankach probówki przyśpiesza krzepnięcie (powłoka koloru białego lub brązowawego). Żel separujący polimer obecny jest na dnie probówki. Ze względu na swoją gęstość żel podczas odwirowywania przesunie się w górę, gdzie następnie utworzy barierą pomiędzy surowicą a skrzepem. Powoduje to odseparowanie surowicy od włóknika (fibryn) i komórek krwi. Surowica może być pobrana bezpośrednio z takiej probówki, bez konieczności zmiany pojemnika. W międzyczasie, żel separujący powoduje, że surowica pozostaje w stanie stabilnym w czasie transportu od momentu pobrania do laboratorium. Produkt ten może być użyty w testach biochemicznych. Zachowaj ostrożność przy testach immunologicznych. Zalety to zwiększenie poziomu cieczy surowicy; żel separujący chroni przed wymianą substancji pomiędzy komórkami krwi i surowicy; utrzymuje charakterystykę biochemiczną oraz skład chemiczny surowicy bez zmian w długim okresie czasu; brak potrzeby używania dodatkowych narzędzi do wydzielenia surowicy.

• Zalecana szybkość wirówki: patrz instrukcja wirowania
• Czas krzepnięcia -całkowitego: ≤ 30min
• Ilość żelu separującego: 0,8g/1,4g

Probówki biochemiczne bez dodatków
jpg
Używane do badań biochemicznych w surowicy, wykorzystywana do pobierania i przechowywania krwi w procesie biochemicznym, testach immunologicznych w badaniach medycznych. Może być używana zarówno, jako probówka do pobierania jak i testów.
Wykorzystywana do pozyskiwania frakcji fibryny bogatopłytkowej PRF używanej w stomatologii.

• Pojemność 9ml, rozmiar 16x100mm
• Pojemność 7ml, rozmiar 13x100mm

kontakt
sklep