img

IMPROVACUTER® Probówki, Igły, Uchwyty i Stazy

Używane razem, tworzą kompletny system próżniowego pobierania krwi żylnej.

Probówki IMPROVACUTER® są używane do pobierania, transportu oraz przetwarzania krwi do badania surowicy, osocza lub krwi pełnej w badaniach laboratoryjnych.


Probówki IMPROVACUTER®

Probówki te są probówkami próżniowymi (szklane lub plastikowe), oznaczonymi różnymi kolorami korków, zgodnie ze standardem ISO 6710. Występują w nich konwencjonalne zatyczki oraz bezpieczne dwu-częściowe korki. Probówki, stężenie dodatków, ilość cieczy jako dodatek, tolerancja, jak również proporcja do ilości pobranej krwi są w zgodzie z wymogami i rekomendacjami CLSI H3-A6 (Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture), międzynarodowym standardem ISO 6710 (Pojemniki jednorazowego użytku do pobierania krwi żylnej do badań), Standard EN 14820 (Pojemniki jednorazowego użytku do pobierania ludzkiej krwi żylnej do badań).


Kompletny system próżniowy do pobierania krwi składa się z probówki próżniowej, dwuostrzowej igły-multiadaptera systemowego oraz uchwytu-holdera.

Większość probówek zawiera dodatki o różnych koncentracjach, w zależności od ilości próżni w probówce, jak również wymaganego stosunku dodatku do pobranej krwi. Ilość, rodzaj każdego z dodatków oraz przybliżona ilość pobranej krwi można sprawdzić na etykiecie probówki, opakowaniu lub kartonie zbiorczym. Wybór odpowiedniego dodatku w probówce zależy od metody badawczej. Producent odczynników i instrumentów, na których przeprowadza się badanie, określa rodzaj użytego dodatku w probówce.


♦ Wielkość występujących probówek w mm: ϕ 13x75, ϕ13x100, ϕ16x100, ϕ16x125
♦ Zakres temperatury użytkowania: 0-37°C
♦ Tolerancja wysokości użytkowania: ±200m
♦ Kolor korka zgodnie ze standardem ISO 6710


jpg
jpg
kontakt
sklep