img

Technika Wkłucia

1. Wybierz odpowiednią igłę-adapter dla danego materiału do badań. Usuń osłonę z tylnej części adaptera – igły osłoniętej membraną.
2. Nałóż (wkręć) adapter na specjalną do tego celu nasadkę (holder). Upewnij się, że igła-adapter jest mocno umocowana w nasadce (holderze), aby uniknąć zsunięcia w czasie zabiegu.
3. Załóż stazę, opaskę uciskową. Przygotuj miejsce wkłucia, odkażając je właściwym środkiem odkażającym. Nie dotykaj odkażonego miejsca. Umieść ramię pacjenta w pozycji do dołu i wykonaj wkłucie w żyłę jak zazwyczaj.
4. W czasie wsuwania probówki, wkłuwaj igłę środkową część korka, upewniając się, że probówka wsuwana jest równo, unikając bocznego wkłucia, które może spowodować przedwczesną utratę próżni z probówki. Wsuń probówkę w nasadkę (holder) i tym samym igłę wraz z membraną (gumową osłonką), co spowoduje przekłucie igłą membrany i przebicie korka w probówce. Przytrzymaj probówkę w miejscu kciukiem. Określona ilość próżni w probówce spowoduje, że właściwa ilość krwi zostanie zassana do probówki, wg określonej z góry specyfikacji. Zdejmij stazę, opaskę uciskową jak tylko krew pojawi się w probówce.
5. Dla właściwego działania dodatku w probówce obróć probówkę 5-8 razy natychmiast po napełnieniu probówki krwią. Jak tylko krew przestanie napełniać ostatnią, zaplanowaną przez nas probówkę, usuń igłę-adapter z żyły uciskając miejsce wkłucia, suchym, sterylnym wacikiem do momentu zatrzymania krwawienia.
6. Wyrzuć igłę-adapter wraz z osłoną (holderem) według standardów i procedur panujących w miejscu wykonywania zabiegu.


technika_wkluciaUwaga: Technika wkłucia przy użyciu zestawu do wkłucia typu motylek jest prawie taka sama. Upewnij się, że adapter Luer jest dobrze wkręcony (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), przed wykonaniem wkłucia, co zapobiegnie utracie próżni lub wycieku krwi w czasie procedury pobrania krwi. Proces wkłucia następuje normalnie, a krew napływająca jest widoczna w przezroczystym wężyku. Po wyjęciu igły z żyły pozwól na wpływanie krwi do probówki z wężyka do momentu napełnienia probówki do oznaczonego miejsca.

zestaw_do_wklucia_typu_motylek


kontakt
sklep